ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦਾ 'ਥਰਮਾਮੀਟਰ' ਚਾਲੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।  ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਵ ਲਗਭਗ 4 ਇੰਚ ਹੇਠਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ.  ਜਾਣੋ ਇਸਰੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ChaSTE ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।  ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੇਲੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।  ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ।

ਇਸਰੋ ਨੇ ਚੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈਸਟ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।  ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਥਰਮਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।  ਇਹ ਯੰਤਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਇੰਚ ਤੱਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਹੇ, ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ।


Post a Comment

0 Comments